Pogotowie ciepłownicze 993

Kim jesteśmy?

MPEC jest kluczowym przedsiębiorstwem w branży ciepłowniczej w mieście.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem utworzonym przez gminę miasta Włocławek.

Działamy jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , której gmina miasto Włocławek posiada 100% udziałów. MPEC to solidna firma działająca na włocławskim rynku . Podstawowym celem naszej działalności jest zaopatrzenie miasta w ciepło , jego wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja.

Dostarczamy ciepło na potrzeby ogrzewania , przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nasze ciepło jest bezpieczne dzięki temu nasi klienci mogą w komfortowych warunkach mieszkać, uczyć się i pracować.

Nasze ciepło jest

BEZPIECZNE

Do mieszkania wpuszczaj tylko ciepłą wodę i bądź spokojny, że ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

WYGODNE

Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.

DOSTĘPNE

Nie musisz martwić się o opał lub przeglądy instalacji. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

EKOLOGICZNE

Ogrzewaj mieszkane, a nie całą planetę. Nasze ciepło produkowane jest z poszanowaniem środowiska.

Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2000 w zakresie produkcji i dystrybucji energii cieplnej

FAQ - częste pytania

Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze cieplne to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Jaki jest koszt przyłączenia do m.s.c.?

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową, określoną w taryfie na ciepło i wynosi:
– dla średnicy przyłącza 20-50 mmm – 114,19 zł netto za metr bieżący przyłącza cieplnego*
– dla średnicy przyłącza powyżej 50-80 mm – 208,77 zł netto za metr bieżący przyłącza cieplnego*
Rurociągów nie mierzy się oddzielnie. Długość przyłącza jest połową długości rurociągu zasilającego i powrotnego. Koszty budowy, tj, materiały, robocizna, projekt, opłaty administracyjne, usługi geodezyjne, koszty specyfikacji ponosi PEC Sp z o.o.

* Stawka opłat nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci cieplnych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

Czy PEC jest dofinansowywany przez inne instytucje?

PEC nie jest dofinansowywany przez żadne instytucje. Staramy się pozyskiwać środki pomocowe na realizowane inwestycje na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa.

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z Elektrowni Bełchatów poprzez przepompownię PEC do przyłączonych budynków.

Polecamy

R_3n-1024x569
R_2
r_11n
r_4n